Điều kiện FAS là gì? Trách nhiệm của bên bán và bên mua trong Incoterms 2020

Trong 11 điều kiện giao hàng quốc tế Incoterms 2020 thì điều kiện FAS thuộc nhóm F – nhóm mà trách nhiệm và quyền lợi của người xuất khẩu, nhập khẩu sẽ được chuyển giao tại cảng bốc hàng. Vậy điều kiện FAS là gì? Trách nhiệm của người bán và người mua trong Incoterms 2020 như thế nào?

1. Điều kiện FAS là gì?

FAS (Free Alongside ship)  – Giao hàng dọc mạn tàu. Trong Incoterms, điều kiện này có nghĩa người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định (ví dụ đặt trên bến cảng hoặc xà lan) tại cảng giao hàng đã được chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa di chuyển khi hàng hóa được đặt dọc mạn tàu, và người mua chịu mọi chi phí và rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa từ thời điểm đó.

Điều khoản FAS yêu cầu người mua phải làm thủ tục hàng hóa để xuất khẩu. Nó không nên được sử dụng khi người mua không thể thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp các thủ tục xuất khẩu.

Thuật ngữ này (FAS) chỉ có thể được sử dụng cho vận tải đường biển hoặc đường thủy nội địa.

Điều kiện FAS trong incoterms 2020

2. Nghĩa vụ của người bán và người mua trong Incoterms 2020

2.1 Chi phí các bên phải chịu:

Người bán chịu:

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu: thuế xuất khẩu, xin giấy phép xuất khẩu, các chí xảy ra nếu phát sinh các vấn đề liên quan đến giấy phép.
 • Chi phí để thông báo cho người bán biết rằng hàng hóa đã được giao theo như hợp đồng
 • Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa đến khi hàng hóa được giao tại cảng, dọc mạn tàu
 • Các chi phí để đảm bảo cho việc hàng hóa được kiểm soát về số lượng, chất lượng, kẻ kí mã hiệu.

Người mua chịu:

 • Trả tiền hàng cho người bán
 • Chi phí làm thủ tục nhập khẩu: thuế nhập khẩu, xin giấy phép nhập khẩu, các chi phí khác nếu phát sinh vấn đề liên quan đến giấy phép.
 • Chi phí thuê phương tiện chuyên chở hàng hóa
 • Tất cả chi phí phát sinh nếu không làm tròn nghĩa vụ của hợp đồng

Khóa Học Xuất Nhập Khẩu TPHCM của Trung tâm nào tốt?

2.2 Nghĩa vụ của 2 bên

Nghĩa vụ của người bán:

 • Giao hàng dọc mạn tàu chuyên chở được chỉ định kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng. khóa học xuất nhập khẩu lê ánh
 • Thông báo trước cho người bán về thời gian có thể giao hàng.
 • Nếu người mua yêu cầu, lấy giúp người mua các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc nhập khẩu, do người mua chịu chi phí.
 • Đóng gói và kẻ ký mã hiệu.
 • Thông quan xuất khẩu.
 • Người bán không cần mua bảo hiểm. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu các thông tin cần thiết để mua bảo hiểm thì người bán cần phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp được các  thông thi này cho người mua.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại của lô hàng.
 • Thuê phương tiện vận tải chuyên chở quốc tế, thông báo với người bán thông tin về con tàu và thời gian nhận hàng.
 • Nếu người bán yêu cầu, lấy giúp người bán các giấy tờ cần thiết phục vụ cho việc xuất khẩu, do người bán chịu chi phí. lớp học quản trị nhân sự tại hà nội
 • Thông quan nhập khẩu.

2.3 Chuyển giao hàng hóa

Với FAS Incoterms 2020, việc chuyển giao hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán đưa được hàng đến đặt dọc mạn tàu được chỉ định hoặc mua hàng có điều kiện tương tự.

2.4 Bảo hiểm hàng hóa

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa trong FAS Incoterm 2020. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

Tham khảo thêm: Nội dung chi tiết Incoterms 2020

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *